Stres, wypalenie i przerdzewienie zawodowe

Do kogo kierujemy ofertę?

Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu trzech dziedzin

EDUKACJA

Warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz kadry pedagogicznej, szkolenia dla studentów i zajęcia edukacyjne.

Go to Biznes

Biznes

Szkolenia dla kadry zarządzającej i zespołów. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje: rozwój kompetencji liderskich (budowanie autorytetu, pewności siebie, kierowanie zespołem, radzenie sobie z konfliktami), efektywną komunikację i motywowanie oraz zapobieganie wypaleniu w pracy i zarządzanie własnym stresem.

Go to Zdrowie i rozwój osobisty

Zdrowie i rozwój osobisty

Dział ten koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach związanych z psychologią, wzmacnianiem poczucia własnej skuteczności, pewności siebie, planowaniem własnej kariery i wyznaczania celów w życiu.

Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą oferującą szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne. Szkolimy w zakresie: zarządzania sobą w stresie i konfliktach, usprawniania komunikacji oraz z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich - podejmowania decyzji, budowania autorytetu, pewności siebie i efektywnego zarządzania grupą.

Magdalena Popek

Trener, psycholog
Psycholog, certyfikowany trener biznesu, doktorantka z zakresu komunikacji społecznej i nauki o mediach, nauczyciel akademicki WSIiZ w Rzeszowie, wykładowca Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.

Partnerzy o nas

Aktualności

Close