11 kwietnia 2019

Zarządzanie sobą w czasie

Stanowiska związane z pracą indywidualną i takie, które opierają się na pracy zespołowej, stawiają przed pracownikami liczne wymagania związane z organizacją zadań w czasie. Na naszych szkoleniach, na dwa zadawane przez nas pytania: „co Państwa najbardziej motywuje?” oraz „co Państwa najbardziej stresuje?” często pada ta sama odpowiedź

DEADLINE.

Według najnowszych badań dotyczących stresu zawodowego, źródłem stresu zawodowego jest zarówno przeciążenie pracą (zbyt duża liczba zadań w krótkim czasie) jak i niedociążenie, czyli nuda. Sytuacje zawodowe wymagające podejmowania szybkich decyzji w kontakcie z klientem wewnętrznym bądź zewnętrznym, wymagają od pracowników prawidłowych decyzji pod presją czasu i wymagań.


Oferowane przez nas szkolenie łączy teorię psychologii biznesu i zarządzania wraz z praktyką
i sprawdzonymi technikami wyznaczania priorytetów oraz planowania i zarządzania sobą
w czasie.

Cele szkolenia:


• Pogłębienie wiedzy z zakresu biologicznych i psychologicznych aspektów procesu podejmowania decyzji
• Poznanie i przećwiczenie, w oparciu o biznesowe i praktyczne przykłady, metod wyznaczania priorytetów
• Poznanie i przećwiczenie, w oparciu o biznesowe i praktyczne przykłady, technik planowania pracy własnej i cudzej
• Zapoznanie się i przećwiczenie technik drzew decyzyjnych i metod związanych z dylematami moralnymi.

Zamów szkolenie

Close