11 kwietnia 2019

Twórcze zarządzanie konfliktem

Co można zrobić z konfliktem? Pierwsze, co przychodzi do głowy to oczywista odpowiedź – „rozwiązać”. Jednak konflikt jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym w grupie ludzi i podobnie jak każda sytuacja kryzysowa stanowi bardzo dobrą możliwość rozwoju dla zespołu
– wystarczy nauczyć się dostrzegać mechanizmy, relacje i zjawiska mu towarzyszące.


Dlatego właśnie w terminologii związanej z zarządzaniem, o konflikcie nie mówi się w kontekście rozwiązywania lecz o jego zarządzaniu. Umiejętność delikatnego i stanowczego kierowania zespołem w konflikcie jest jedną z najistotniejszych kompetencji kierowniczych.

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę i zmierzą się z symulacjami sytuacji konfliktowych z różnymi opcjami działania. To oparte na grach i psychologii podejmowania decyzji szkolenie rozwija zarówno kreatywność w zarządzaniu, kontakcie z klientem jak i umiejętności logicznego myślenia w sytuacjach konfliktowych.


Cele szkolenia:


• Rozwój wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji
• Zwiększenie umiejętności logicznej analizy konfliktów
• Przećwiczenie technik zwiększających kreatywność i przełożenie ich na umiejętności
związane z zarządzaniem konfliktem
• Pogłębienie wiedzy z zakresu metod zarządzania konfliktem i umiejętności
dopasowania odpowiednich strategii do rodzaju konfliktów
• Rozwój wiedzy i świadomości z zakresu psychologii mechanizmów grupowych i psychologicznych aspektów pojawiania się konfliktów
• Wzrost osobistej efektywności i świadomości własnych mocnych stron związanych z zarządzaniem konfliktami


Szkolenie jest adresowane do kadry zarządzającej oraz pracowników zarządzających zespołami. Szkolenie dopasowywane jest do Państwa potrzeb i w oparciu o nie, jest przystosowywane, tak by było ono jak najbardziej praktyczne.

Zamów szkolenie

Close