12 kwietnia 2019

Trening Umiejętności Społecznych

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie:                     

  • Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
  • Kształtowania nawyków celowej aktywności
  • Prowadzenia treningów zachowań społecznych

Szkolenie ma charakter praktyczny i warsztatowy. Celem, prócz przygotowania do prowadzenia treningów, jest poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów działania motywacji ze szczególnym uwzględnieniem nauki zachowań akceptowanych w społeczeństwie.

Certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierają adnotację o zgodności szkolenia z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają propozycje i pomysły dotyczące przeprowadzania treningów- bank pomysłów.

Zamów szkolenie

Close