12 kwietnia 2019

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

W związku z ciągłym rozwojem i koniecznością dostosowywania usług terapeutycznych do zmieniającego się rynku i ustawodawstwa, oferujemy Państwu szkolenie dotyczące pracy i komunikacji z uczestnikami potrzebującymi wsparcia i/lub zastosowania metod alternatywnych w komunikacji.

Szkolenie 1- dniowe

Szkolenie ma wymiar praktyczny i jego celem jest pogłębienie Państwa umiejętności oraz wiedzy koniecznych do tworzenia nowych metod, którymi usprawnią Państwo swoją pracę.

Szkolenie składa się z trzech części:

  • Zapoznanie się z podstawami komunikacji, błędami komunikacyjnymi
  • Zapoznanie praktyczne z metodami AAC- podział, grupy docelowe, możliwości zastosowania
  • Przećwiczenie wybranych metod komunikacji (przy użyciu 5-15 technik, które terapeuci poznają i przećwiczą w trakcie warsztatu)
  • Konstruowanie wniosków oraz możliwość dopasowania metod do potrzeb pacjenta

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • Poszerzą wiedzę na temat (alternatywnej i wspomaganej) komunikacji
  • Zwiększą świadomość na temat umiejętnego doboru metod komunikacji dostosowanego do potrzeb pacjenta
  • Przećwiczą wybrane metody komunikacji AAC
  • Rozwiną umiejętności związane z tworzeniem i generowaniem różnych niestandardowych metod pracy

Szkolenie 3- dniowe

Szkolenie ma wymiar teoretyczno-praktyczny i jego celem jest pogłębienie Państwa umiejętności oraz wiedzy koniecznych do pracy z tymi konkretnymi uczestnikami Państwa placówek.

W sumie – około 15 metod – podłoże teoretyczne wraz z praktycznym przećwiczeniem, tworzeniem metod oraz dyskusją i krytyczną analizą pod kątem Państwa uczestników ŚDS.

Dzień 1: Wykład poszerzający wiedzę na temat AAC

Dzień 2- praktyka: Ćwiczenia i warsztaty- uczestnicy poznają 10 metod z zakresu AAC

Dzień 3- praktyka: Ćwiczenia i warsztaty z użyciem komputera- metody wykorzystujące technologie

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa praktyka, dlatego chcemy, żeby szkolenie to miało jak najbardziej taki właśnie wymiar. Szczególny nacisk położony jest na wypracowywanie indywidualnych metod pracy z uczestnikami na bazie Państwa doświadczeń i preferencji.

Zamów szkolenie

Close