28 stycznia 2019

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Szkoleniowe Adam Małecki Chmielnik 814 36-016 Chmielnik NIP: 714-186-99-79 ; dane kontaktowe: kontakt@pcs.edu.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą uzyskać Państwo pod następującym adresem – Adam Małecki: kontakt@pcs.edu.pl;

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności: gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (artykuły: 15-21 Rozporządzenia).

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu realizacji Państwa zamówień.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane, których administratorem jest Podkarpackie Centrum Szkoleniowe Adam Małecki, nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Close