11 kwietnia 2019

Psychologia zarządzania zespołem

Czy manager musi być liderem? Dlaczego moi pracownicy notorycznie się spóźniają? W jaki sposób wyznaczać cele zespołowe i jak je egzekwować?

Oto przykłady pytań, z którymi zmierzymy się podczas szkolenia. Szkolenie dla managerów z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Elementy poruszane podczas szkolenia obejmują: test ról zespołowych, formowanie zespołów pracowniczych, etapy rozwoju zespołów, motywację finansową i pozafinansową, psychologiczne aspekty nagradzania pracowników oraz identyfikowanie i zarządzanie konfliktem zespołowym.


Cele szkolenia:


• Autodiagnoza własnej roli w zespole
• Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów kształtowania się zespołów
• Pogłębienie umiejętności efektywnego motywowania pracowników
• Rozwój kompetencji identyfikowania i zarządzania konfliktem
• Wzrost efektywności osobistej i poczucia własnej kompetencji w roli lidera
• Rozwój empatycznej i asertywnej komunikacji w kontakcie z pracownikiem.

Zamów szkolenie

Close