11 kwietnia 2019

Psychologia dla HR

Szkolenie przygotowane jest przez naszą trener, będącą nauczycielem akademickim z zakresu psychologii w zarządzaniu i podyplomowych studiów dla managerów oraz doktorantki z zakresu komunikacji społecznej.

Szkolenie obejmuję tematykę „miękkich obszarów zarządzania”: komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, centrów oceny kandydatów (AC), kwestionariuszy psychologicznych dla HR, planowania szkoleń wewnętrznych, rynku usług rozwojowych dla organizacji
oraz motywowania.


To szkolenie stanowiące źródło rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii zarządzania oraz narzędzi i technik zgodnych z aktualną wiedzą i trendami.


Cele szkolenia:


• Rozwój wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów pracy w dziale HR
• Wzrost umiejętności dopasowania narzędzia AC do potrzeb managera przyjmującego
• Rozwój umiejętności tworzenia własnych narzędzi AC
• Trening kreatywności w doborze i tworzeniu narzędzi rozwoju pracowników
• Rozwój kompetencji tworzenia celów szkoleniowych i opracowywania planów szkoleniowych
• Wzrost umiejętności rozeznania i dopasowania usługi rozwojowej (coaching, facylitacja, szkolenie) do potrzeb pracowników
• Rozwój wiedzy z zakresu badań z branży biznesowej z zakresu komunikacji społecznej

Szkolenie dedykowane jest pracownikom HR oraz kadrze zarządzającej. Narzędzia i techniki oparte są w rzetelnej wiedzy psychologicznej, istnieje możliwość dokładnego spersonalizowania szkolenia, tak by odpowiadało Państwa potrzebom.

Zamów szkolenie

Close