12 kwietnia 2019

Przerdzewienie zawodowe, stres i wypalenie

Autorskie szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji związanych z zarządzaniem sobą w stresie i radzeniem sobie z trudnymi emocjami. Czynniki brane pod uwagę podczas szkolenia to: konflikty, mechanizmy psychologiczne wypalenia i przerdzewienia zawodowego oraz różnice pokoleniowe, będące również przyczyną konfliktów.

Na szkoleniu uczestnicy dokonają autodiagnozy własnego stylu radzenia sobie ze stresem (profesjonalnym kwestionariuszem psychologicznym) oraz podatności na wypalenie zawodowe.

Pokolenie X, Y i Z – co wypala pracowników

Poszerzenie wiedzy na temat specyfiki, różnic w wychowaniu i oczekiwań pracowników, z uwzględnieniem potencjalnych konfliktów na linii oczekiwania wobec pracy – poziom satysfakcji

Konflikty w pracy

Rozwinięcie umiejętności empatycznego dostrzegania konfliktów, zapobiegania im oraz radzenia sobie z nimi w miejscu pracy

Wypalenie zawodowe i przerdzewienie zawodowe – różnice i podobieństwa

Rozszerzenie umiejętności rozpoznawania wypalenia i przerdzewienia u pracowników, poszerzenie wiedzy na temat obu zjawisk i okoliczności sprzyjającym rozwijaniu się wypalenia i przerdzewienia. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat strategii zapobiegania wypaleniu

Radzenie sobie ze stresem i wyznaczanie granic w komunikacji z uczestnikami i rodzinami

Warsztat zapobiegania stresowi w pracy, wypaleniu zawodowemu oraz przerdzewieniu. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć sytuacje komunikacyjne z niezadowolonym rodzicem/opiekunem, sytuacje konfliktowe oraz sytuacje motywacyjne w rozmowie z rodzinami i uczestnikami.

Zamów szkolenie

Close