12 kwietnia 2019

Profesjonalna relacja terapeutyczna z trudnym uczestnikiem

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia na temat motywowania, wyznaczania granic i asertywności oraz roli konsekwencji w tworzeniu nowych nawyków. W szczególności, warsztat koncentruje się na diagnozie własnego stylu terapeutycznego, metodach pracy, granicach psychologicznych w roli terapeuty.

Dodatkowo, uczestnicy pogłębią świadomość związaną z brakiem konsekwencji w pracy terapeuty oraz brakiem dbania o wzmacnianie własnej odporności i zdrowia psychicznego.

Profesjonalna  relacja terapeutyczna

-granice psychologiczne

-komunikacja terapeutyczna

-wywiad i obserwacja psychologiczna

Poczucie własnej skuteczności

-wyznacznie granic w relacji z trzema typami podopiecznych

-budowanie odporności psychicznej wśród terapeutów

Trudności w pracy z podopiecznymi

-metody radzenia sobie z agresją

-brak współpracy i konsekwencji w zespole oraz w kontakcie z rodziną

-rola systematyczności w budowaniu nawyków

Warsztat  – metody motywowania

-debata

-opracowanie własnych metod dopasowanych indywidualnie do potrzeb uczestników naszej placówki

– triada terapeuta-rodzic-uczestnik

Zamów szkolenie

Close