11 kwietnia 2019

Odporność psychiczna i przerdzewienie zawodowe

Według badań ogólnoeuropejskich firmy ADP „The Workforce View In Europe”, 22% Polaków deklaruje, iż stres towarzyszy im codziennie w pracy. Z kolei prawie co drugi obywatel naszego kraju (od 46% do 54%) twierdzi, iż stres w pracy pojawia się u nich często lub bardzo często.

Nasze szkolenie koncentruje się na efektywnych metodach zarządzania własnymi emocjami i radzenia sobie w stresie. Wyrastająca z nurtu psychologii pozytywnej „odporność psychiczna” jest terminem odnoszącym się do umiejętności powracania do stanu równowagi po stresujących wydarzeniach.

Przerdzewienie zawodowe to zjawisko stosunkowo świeże, przypominające
wypalenie zawodowe, jednak dotykające coraz to młodsze grupy zawodowe. To stan, będący, podobnie jak wypalenie, konsekwencją długotrwałego stresu i nieadekwatnych technik zarządzania sobą i innymi w trudnych sytuacjach zawodowych.


Cele szkolenia:


• Zwiększenie świadomości konsekwencji fizjologicznych i psychologicznych krótkofalowego i długofalowego stresu
• Rozwój umiejętności rozpoznawania u siebie negatywnych skutków stresu
• Autodiagnoza (profesjonalne kwestionariusze psychologiczne) własnego
stylu radzenia sobie ze stresem i odporności psychicznej
• Przećwiczenie technik relaksacyjnych i ćwiczeń ukierunkowanych na zmniejszenie napięcia
• Zapoznanie się z aplikacjami, które pomagają w zmniejszaniu poziomu stresu
• Rozwój umiejętności i wiedzy z zakresu budowania odporności psychicznej.

Zamów szkolenie

Close