12 kwietnia 2019

Motywacja, komunikacja i opór wobec zaleceń terapeutycznych

Szkolenie dedykowane jest grupom, chcącym poszerzyć swoje kompetencje z zakresu motywowania uczestników oraz mechanizmów psychologicznych podejmowania decyzji.

Uczestnicy szkolenia:

  • Przećwiczą trudne sytuacje komunikacyjne z uczestnikami
  • Zwiększą świadomość dotyczącą powstawania oporu wobec zmiany, motywacji, poczucia własnej wartości i zjawiska wyuczonej bezradności
  • Poszerzą wiedzę na temat związku pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną a możliwościami motywacyjnymi uczestników
  • Rozwiną kreatywność w sposobach motywowania

Będący źródłem frustracji opór wobec zmiany i zaleceń terapeutycznych ma często swoje korzenie w doświadczeniach uczestników i mechanizmach przystosowawczych, leżących po stronie zarówno choroby jak i środowiska, w jakim uczestnicy się znajdują. W związku z tym, motywowanie uczestników wymaga z jednej strony delikatności, z drugiej zaś strony, konsekwencji i stanowczości. Budowanie nawyków w zdrowy sposób powinno opierać się na dobrze opracowanym planie i konsekwencji wszystkich członków zespołu terapeutycznego.

To szkolenie jest, prócz nauki, okazją do dyskusji i opracowywania wewnętrznych metod kształtowania nawyków przez zespół terapeutyczny. To okazja do dyskusji, konfrontacji własnych przekonań z opiniami innych osób oraz wypracowania wspólnego „kodeksu” postępowania w kontakcie z konkretnymi podopiecznymi placówki.

Zamów szkolenie

Close