12 kwietnia 2019

Kreatywność w pracy terapeuty

Nasz autorski trening kreatywności dla terapeutów ma na celu zwiększenie zadowolenia, pomysłowości i rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach terapeutycznych i społecznych. Na szkoleniu, uczestnicy opracowują niestandardowe metody działania, w okolicznościach ukierunkowanych na generowanie rozwiązań.

Trening kreatywności to połączenie przyjemnego z pożytecznym, gdyż poprzez zabawę i ćwiczenia pozornie nie związane z pracą terapeutyczną, zespół ma okazję zintegrować się, zacieśnić więzi i generować nowe, użyteczne pomysły, na przykład nowe metody pracy terapeutycznej.

Elementy szkolenia:

  • Trening twórczego rozwiązywania problemów
  • Trening kreatywności
  • Trening twórczego rozwiązywania konfliktów
  • Bank pomysłów na pracę terapeutyczną

Zamów szkolenie

Close