11 kwietnia 2019

Komunikacja z klientem

Szkolenie łączące aspekty związane z wywieraniem pierwszego wrażenia, autoprezentacji, budowania wizerunku swojego i firmy oraz kompetencji komunikacyjnych (komunikacja asertywna, radzenie sobie z odmową, postawa agresywna klienta).

To złożone i kompleksowo przygotowane szkolenie, przygotowujące i rozwijające uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej w biznesie.

Pytania, na które na pewno znajdziemy odpowiedź to:

Gdzie znajduje się granica empatii? Jakie są moje mocne strony w komunikacji interpersonalnej? Na czym powinienem opierać kontakt z klientem?

Szkolenie i zawarte w nim techniki znajdują odzwierciedlenie w najnowszych badaniach z zakresu psychologii biznesu i komunikacji interpersonalnej.

Cele szkolenia:


• Wzrost świadomości znaczenia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w kontakcie z klientem
• Rozwój kompetencji aktywnego słuchania
• Wzrost umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z klientem
• Praktyczne przećwiczenie trudnych sytuacji komunikacyjnych oraz metod radzenia sobie z nimi z wykorzystaniem prezentowanych na szkoleniu technik
• Rozwój kompetencji autoprezentacyjnych i budowania marki firmy poprzez kontakt z klientem.

Zamów szkolenie

Close