12 kwietnia 2019

Komunikacja i motywowanie rodzin uczestników

„Otwartość na drugiego człowieka, nie musi jednak oznaczać bezwzględnej konieczności zrozumienia jego “inności” ani konieczności pełnej jej akceptacji. Chodzi raczej o naszą gotowość i zdolność do otwierania się na “różnice”, na różnorodność, po to, by mogły one istnieć obok nas.”- Z. Nęcki

Szkolenie z zakresu komunikacji i motywowania rodzin uczestników do działań prozdrowotnych ma na celu:

  • Poszerzenie wiedzy terapeutów na temat oporu psychologicznego przed zmianą, rodzajów i typów motywacji, a także psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji
  • Przećwiczenie trudnych sytuacji komunikacyjnych, odgrywanie scenek i wzmacnianie własnych umiejętności komunikacyjnych
  • Zwiększenie gotowości do konfrontacji z oporującymi opiekunami z zastosowaniem komunikacji asertywnej, komunikatów Ja oraz komunikacji empatycznej

Na trudności komunikacyjne wpływa wiele czynników. Bardzo często konflikty i opór wobec zmiany i działań prozdrowotnych nie biorą się ze złej woli lub niechęci. Przyczyny takich zjawisk często leżą gdzie indziej- w braku zaufania wobec zaleceń, wyuczonej bezradności, braku poczucia sensu działań, czy lękiem przed nieznanym.

Opór wobec zaleceń terapeutycznych, będący źródłem dużej frustracji dla terapeutów, ma swoje korzenie w doświadczeniach i schematach poznawczych opiekunów. Celem szkolenia dotyczącego motywowania i oporu jest próba odnalezienia mechanizmów przełamywania oporu i motywowania z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji z którymi mierzy się placówka.

Zamów szkolenie

Close