11 kwietnia 2019

Feedback i efektywna komunikacja

„Człowiek nie może się nie komunikować”- P. Watzlawick


Efektywna komunikacja to taka, w której efekcie nadawca i odbiorca komunikatu dzielą tę samą myśl. To umiejętność, zgodnie z którą możemy mieć bardzo dużą pewność, że wypowiedziany przez nas komunikat jest odebrany zgodnie z naszą intencją.

Mimo iż komunikacji uczymy się od urodzenia, to właśnie jej brak, zaburzenia, niedopowiedzenia generują napięcia i częste konflikty na polu zawodowym i prywatnym. Umiejętność udzielania informacji zwrotnej jest kompetencją niezwykle potrzebną, gdyż informacja zwrotna sygnalizuje naszemu rozmówcy zrozumienie, odbiór i ocenę jego działań.

Feedback bywa jednak źródłem dużego stresu zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy, dlatego ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad łączących wszystkie omawiane na szkoleniu techniki udzielania informacji zwrotnej.

Cele szkoleniowe:


• Poszerzenie wiedzy i przećwiczenie podstawowych technik komunikacyjnych w oparciu o psychologię społeczną
• Przećwiczenie technik udzielania informacji zwrotnej w oparciu o nurt coachingowy i zasoby osobiste
• Zwiększenie efektywności osobistej i świadomości własnych mocnych stron oraz komunikacyjnych obszarów do rozwoju
• Rozwój umiejętności rozróżniania oceny od feedbacku rozwojowego
• Poznanie procesu decyzyjnego, mechanizmów lęku przed oceną oraz mechanizmów motywowania poprzez efektywny feedback.

Zamów szkolenie

Close