12 kwietnia 2019

Autyzm i niepełnosprawność sprzężona

Podopieczni ze spektrum autyzmu potrzebują szczególnej formy wsparcia i dobrego przygotowania kadry terapeutycznej do pomocy.

Szkolenie związane ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz autyzmem, to szkolenie, w którym kładziemy nacisk na rozwój wiedzy, znajomość mechanizmów, próbę empatycznego zrozumienia świata podopiecznych. Jedynie wtedy można budować praktykę i dostosowywać oddziaływania do indywidualnych, często niediagnozowalnych potrzeb podopiecznych.

Celem szkolenia jest:

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu
  • Debata o możliwościach komunikacyjnych, motywacyjnych, agresji i trudnościach podopiecznych
  • Praktyczna analiza krytyczna o możliwościach dostosowania możliwości naszej placówki do potrzeb podopiecznych

Szczególną rolę w budowaniu praktyki terapeutycznej odgrywa obserwacja i osobiste zaangażowanie w relację z podopiecznym. Dlatego podczas szkolenia znajdujemy czas na krytyczną analizę dotyczącą możliwości dostosowania teorii i wiedzy psychologicznej do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego.

Zamów szkolenie

Close