11 kwietnia 2019

Autoprezentacja i prowadzenie spotkań

W jaki sposób gestykulować rękami, a w jaki sposób nogami? Jaki sposób siedzenia zagwarantuje nam lepszy odbiór podczas ważnego spotkania biznesowego? Jak długo powinien być utrzymywany kontakt wzrokowy z uczestnikami naszego spotkania? Po jak długim czasie powinniśmy odwrócić wzrok?


Na te i inne pytania otrzymają Państwo odpowiedź
na naszym szkoleniu.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i stanowi świetną możliwość przećwiczenia technik autoprezentacyjnych, prezentacyjnych i treningu interpersonalnego. Dodatkowo, podczas szkolenia uczestnicy nie tylko rozwiną kompetencje związane ze wspomnianymi tematami, będą mieć
również możliwość kilkukrotnego uzyskania informacji zwrotnej.


Cele szkolenia:


Dzięki szkoleniu poszerzą Państwo wiedzę na temat skuteczności różnych form komunikatów i metod rozwijania efektywności własnych komunikatów.

Dodatkowymi celami są: zapoznanie i przećwiczenie trzech technik prezentacyjnych oraz uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnych mocnych stron w kontekście autoprezentacji.

Ponadto, wzmacnianie pewności siebie poprzez autoprezentację przed grupą oraz korektę autoprezentacji na podstawie uzyskanego feedbacku.

Dodatkowo, zwiększenie świadomości i umiejętności „sprzedawania” własnych mocnych stron


Zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów lęku egzaminacyjnego i związanego z wystąpieniami publicznymi oraz umiejętności dostrzegania i eliminowania jego fizjologicznych aspektów.

Zamów szkolenie

Close