Nuda w pracy

Według badań, z którymi można spotkać się przeczesując branżowe fora i czasopisma, na nudę w pracy narzeka coraz więcej Polaków. Podczas gdy pracownicy deklarują, iż nudzą się od nawet 10 godzin w czasie pracy tygodniowo (25% czasu pracy!), managerowie określają, iż ich podwładni na nudzeniu się spędzają maksymalnie 6-7 godzin w tygodniu. Optymistycznie :).

Średnio co trzeci Europejczyk (Polacy nie odbiegają od średniej europejskiej w tym zakresie), określa swoją pracę jako nudną lub taką, w której nudzi się często. Dodatkowo, na ten stan podatni są przede wszystkim młodsi pracownicy, oczekujący wyzwań i stymulacji w pracy. To alarmujące dane, zważywszy na kilka aspektów, nad którymi warto się zastanowić:

Po pierwsze – co to jest nuda?

Nuda jest przykrym stanem emocjonalnym, w którym pojawia się poczucie pustki, monotonii, braku wyzwań i zainteresowania dalszym biegiem działań, spadkiem motywacji i uwagi poświęcanym naszym zadaniom.

Często stawiam to pytanie uczestnikom moich szkoleń i prelekcji. Czym jest nuda? Okazuje się, że każdy definiuje nudę na swój sposób, koncentrując się na tym jej aspekcie, który jest dla niego najbardziej uciążliwy – braku wyzwań, monotonii, niezmienności, pustce, braku przyjemności z robienia tego samego, powtarzalności.

To, co jest dla mnie osobiście, jako psychologa, ciekawe, to to, że każdy wie, czym nuda jest, każdy jej choć raz w życiu doświadczył, jednak definiuje ją na swój własny odrębny sposób. Definiujemy bowiem nudę przez pryzmat własnych doświadczeń. W związku z tym, moja definicja nudy niekoniecznie oznacza to samo, co dla rozmówcy siedzącego na sąsiadującym fotelu.

Jeśli czytacie ten wpis w pracy, możecie się wspólnie zastanowić się nad tym, czym dla Was nuda jest.

Tak więc pojawia się problem w definiowaniu stanu, do którego przyznaje się co trzeci pracownik w Polsce. PIP i jednostki badające stresory w miejscu pracy, sygnalizują, iż, zważywszy na jakość i ilość wykonywanej przez nas pracy, zarówno przeciążenie jak i niedociążenie (brak wyzwań, za mało zadań, zadania niedopasowane do naszych kompetencji) może być źródłem dużego stresu.

A więc, podążając tym tropem, nuda może nas stresować.

Po drugie – nuda a stres i przerdzewienie

Nuda, poczucie niedopasowania, braku wyzwań, braku poczucia możliwości wykorzystywania naszych kompetencji adekwatnie wobec wykształcenia i oczekiwań zawodowych bywa źródłem dużego stresu, rosnącej frustracji, poczucia bezsensu, rozczarowania, złości, poczucia braku zadowolenia z własnych osiągnięć i siebie samego. Dodatkowo, w związku z faktem, iż na nudę podatni są w szczególności młodsze pokolenia, zjawisko to opisywane już przeze mnie we wcześniejszych wpisach, przypominające wypalenie zawodowe, obniża zadowolenie i efektywność zawodową młodych pracowników. Poczucie niezadowolenia z pracy może przerodzić się w nieefektywność, cynizm i postawę roszczeniową, a konsekwencją mogą być destrukcyjne postawy, takie jak konfliktowość, wybuchowość lub zobojętnienie, brak szacunku wobec klienta i demotywowanie zespołu.

Po trzecie zadowolenie z pracy wpływa pozytywnie na jakość pracy

Nie od dziś wiadomo, iż motywowanie poprzez wzmaganie motywacji wewnętrznej pozytywnej (ukierunkowanej na długotrwałe korzyści i rozwój osobisty), to motywowanie skuteczne. Dzieje się tak, ponieważ psychologiczny dobrostan i zdrowie psychiczne (well-being) stwarzają możliwości do rozwijania się, realizowania swojego potencjału (w oraz poza pracą). Pracownik szczęśliwy to taki, który pracuje efektywnie i z przyjemnością. I dlatego, z perspektywy managera, mogą pojawić się trudności.

Jak motywować osobę, której zachowanie nas irytuje? Co zrobić w sytuacji, w której pracownik kieruje się postawą bierno-agresywną? A gdy wyczuwamy narastające w nim ciśnienie?

Kto powinien temu zaradzić?

Jeśli czujesz narastającą frustrację, przerdzewienie i wypalenie, jedyną osobą, która jest w stanie zmienić ten stan rzeczy, jesteś Ty sam. Często obarczamy innych odpowiedzialnością za nasze samopoczucie (dobre i złe), jednak odpowiedzialność za to, co czujemy wobec własnych osiągnięć, pracy, własnej skuteczności leży wyłącznie po naszej stronie i tylko my możemy ten stan zmienić.

Magda

***

Szkolenie z zakresu przerdzewienia i wypalenia objęte są teraz 40%-owym rabatem w obrębie BTI – Biznesowych Treningów Interpersonalnych. Zapraszamy do kontaktu!

Close