Promocja na szkolenia biznesowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej promocji dotyczącej oferty Biznesowych Treningów Interpersonalnych. Oferta na 2019 rok obejmuje 8 tematów szkoleń, które stanowią połączenie psychologii i biznesu i ukierunkowane są na rozwój kompetencji pracowników takich jak: efektywna i asertywna komunikacja, budowanie strategii radzenia sobie ze stresem, profilaktyka przerdzewienia i wypalenia zawodowego czy umiejętność planowania i autoprezentacji.

Oferta tematyczna

Warunki promocji:

  1. Czas trwania promocji: 26.03.2019-26.04.2019 (włącznie)
  2. By wziąć udział w promocji należy w czasie jej trwania (do 26.04.2019) zamówić szkolenie, które odbędzie się najpóźniej w dniu 31.07.2019
  3. Promocja obejmuje szkolenia jednodniowe (4-, 6 lub 8-godzinne) z sekcji “BIZNES”
  4. W ramach promocji można zamówić maksymalnie 2 szkolenia
  5. Minimalna liczba uczestników szkolenia: 10 osób
  6. W szkoleniach o charakterze warsztatowym maksymalna liczebność grupy wynosi 20 osób
  7. W szkoleniach wykładowych nie obowiązuje górny limit uczestników
  8. Promocja „-40% BTI” nie łączy się z innymi ofertami (np. -20% na pierwsze szkolenie)
  9. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem szkoleń i promocyjną wyceną, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Close